Kankova.com

Překlady

Normální či soudně ověřené
Nabízíme překlady z cizího jazyka do češtiny nebo naopak běžných dokumentů, ekonomických, obchodních, právnických a technických textů. Překlady jsou zpracovány na PC a jsou k dodání na disketě, zaslání e-mailem nebo faxem. Původní úprava textu zůstává zachována včetně schémat, grafů či obrázků.

Zadání soudně ověřeného překladu

1

Pozorně si přečtětě pokyny k zadání soudně ověřeného překladu.

Při nesplnění požadavků může dojít ke zdržení překladu, za které nemůžeme.

2

Soudně ověřený překlad musí být opatřen tlumočnickou doložkou a sepnut pečetí s originálem nebo notářsky ověřenou kopií, české texty jsou ověřovány i matričním úřadem.

3

Žádáte-li soudně ověřený překlad, musíte předložit originál nebo ověřenou kopii.

Ověřenou kopii vám provedou na Czech Pointu, který nelazenete na pobočkách České pošty. Originál předem nekopírujte, kopii provede pracovník Czech Pointu.

4

V případě, že si chce klient ponechat originální dokument samostatně, musí si opatřit ověřenou kopii.

Tlumočnická doložka není notářským ověřením pravosti kopie dokumentu.

Doplňkové služby

Nabízíme korektury překladů i se soudním ověřením.

Další:

- zajištění notářského ověření úředních dokumentů
- grafická úprava
- tisk, vazba dokumentů
- dodání na USB disku, e-mailem, faxem